Hlavní obsah

Ordnung

Vyskytuje se v

gehen: in Ordnung gehendát do pořádku

dann: Dann ist alles in Ordnung.Pak je všechno v pořádku.

gewöhnen: die Kinder an Ordnung gewöhnenpřivyknout děti pořádku

so weit: So weit ist alles in Ordnung.Celkem vzato je všechno v pořádku.

pořádek: Das ist in Ordnung.To je v pořádku.

být: Die Dokumente sind in Ordnung.Doklady jsou v pořádku.

dokument: Dokumente in Ordnung habenmít dokumenty v pořádku

navyknout: den Kindern Ordnung angewöhnennavyknout děti pořádku

potrpět si: Er hält auf Ordnung.Potrpí si na pořádek.

přivyknout: die Kinder an Ordnung gewöhnenpřivyknout děti pořádku

strážce: der Wächter der öffentlichen Ordnungpráv. strážce veřejného pořádku

udělat: Ordnung machenudělat pořádek

zodpovídat: für die Ordnung verantwortlich seinzodpovídat za pořádek

Ordnung: Ordnung machen(u)dělat pořádek, uklidit