Hlavní obsah

so weit

Přídavné jméno

  1. celkem vzato, vcelkuSo weit ist alles in Ordnung.Celkem vzato je všechno v pořádku.
  2. so weit sein být připravenýWir können jetzt gehen, ich bin so weit.Můžeme teď jít, jsem připraven.

Vyskytuje se v

Auge: so weit das Auge reichtkam až oko dohlédne

kommen: So weit kommt's noch!K tomu nesmí dojít!, To se nesmí stát!

und: und so weitera tak dále

weiter: und so weitera tak dále atd.

so: und so weitera tak dále

weitermachen: iron. Mach nur so weiter!Jen tak dál!, Jen pokračuj!

dohlédnout: přen. Kam až oko dohlédne.So weit das Auge reicht.

oko: Kam jen oko dohlédne...So weit das Auge reicht...