Hlavní obsah

ausfüllen

Vyskytuje se v

einfach: ein einfaches Formular ausfüllenvyplnit formulář v jednom vyhotovení

Formular: ein Formular ausfüllenvyplnit formulář

versehen: sich beim Ausfüllen eines Formulars versehenzmýlit se při vyplňování formuláře

prohlášení: die Steuererklärung/Zollerklärung ausfüllenvyplnit daňové/celní prohlášení

přihláška: ein Anmeldeformular ausfüllenvyplnit přihlášku

blanket: das Formular ausfüllenvyplnit blanket

dotazník: einen Fragebogen ausfüllenvyplnit dotazník

tiskopis: ein Formular ausfüllenvyplňovat tiskopis

vzor: das Formular nach dem Muster ausfüllenvyplnit formulář podle vzoru