Hlavní obsah

ausfüllen

Vyskytuje se v

einfach: ein einfaches Formular ausfüllenvyplnit formulář v jednom vyhotovení

Formular: ein Formular ausfüllenvyplnit formulář

versehen: sich beim Ausfüllen eines Formulars versehenzmýlit se při vyplňování formuláře

prohlášení: vyplnit daňové/celní prohlášenídie Steuererklärung/Zollerklärung ausfüllen

přihláška: vyplnit přihláškuein Anmeldeformular ausfüllen

blanket: vyplnit blanketdas Formular ausfüllen

dotazník: vyplnit dotazníkeinen Fragebogen ausfüllen

tiskopis: vyplňovat tiskopisein Formular ausfüllen

vzor: vyplnit formulář podle vzorudas Formular nach dem Muster ausfüllen