Hlavní obsah

dichten

Sloveso

  • (u)těsnit spáry ap.das Dach mit etw. dichtenutěsnit střechu čím

Vyskytuje se v

Dichte: die Dichte des Verkehrshustota dopravy

Leder: dicht am Leder bleibenzůstat u míče

aneinander: Die Zelte stehen dicht aneinander.Stany stojí těsně u sebe.

dicht: hovor. dicht an/bei dichttělo na tělo, hlava na hlavě

dicht: Die Fenster schließen nicht dicht.Ta okna netěsní.

dicht: dicht an der Türtěsně u dveří

Dichter: ein tschechischer Dichterčeský básník

hned: hned vedle našeho domudicht neben unserem Haus

hustě: hustě obydlenýdicht bevölkert

hustý: hustá látkadicker/dichter Stoff

nahusto: nahusto stěsnanýdicht gedrängt

opovrhovaný: opovrhovaný básníkein verachteter Dichter

talentovaný: talentovaný básníkein talentierter Dichter

těsně: projet těsně kolem koho/čehodicht an j-m/etw. vorbeifahren

verš: recitovat/skládat veršeVerse deklamieren/dichten

železnice: hustá síť železnicdichtes Eisenbahnnetzwerk