Hlavní obsah

dicht

Přídavné jméno

  1. hustý křoví ap.hovor. dicht an/bei dichttělo na tělo, hlava na hlavě
  2. těsnicí vodovodní kohoutek ap., nepropustný sud, člun ap.Die Fenster schließen nicht dicht.Ta okna netěsní.
  3. těsně, blízkodicht an der Türtěsně u dveří

Vyskytuje se v

Dichte: die Dichte des Verkehrshustota dopravy

Leder: dicht am Leder bleibenzůstat u míče

aneinander: Die Zelte stehen dicht aneinander.Stany stojí těsně u sebe.

dichten: das Dach mit etw. dichtenutěsnit střechu čím

Dichter: ein tschechischer Dichterčeský básník

hned: dicht neben unserem Haushned vedle našeho domu

hustě: dicht bevölkerthustě obydlený

hustý: dicker/dichter Stoffhustá látka

nahusto: dicht gedrängtnahusto stěsnaný

opovrhovaný: ein verachteter Dichteropovrhovaný básník

talentovaný: ein talentierter Dichtertalentovaný básník

těsně: dicht an j-m/etw. vorbeifahrenprojet těsně kolem koho/čeho

verš: Verse deklamieren/dichtenrecitovat/skládat verše

železnice: dichtes Eisenbahnnetzwerkhustá síť železnic

dicht: hovor. dicht an/bei dichttělo na tělo, hlava na hlavě