Hlavní obsah

geschlossen

Vyskytuje se v

schließen: sich schließenzavřít se

Schloss: hinter Schloss und Riegelza mříže(mi)

Vertrag: mit j-m/etw. einen Vertrag (ab)schließenuzavřít s kým/čím smlouvu

vorübergehend: vorübergehend geschlossendočasně uzavřený

anschließen: An den Vortrag schloss eine Diskussion an.Na přednášku navazovala diskuse.

bevor: Bevor er nach Hause geht, schließt er alle Fenster.Dříve než jde domů, zavře všechna okna.

dicht: Die Fenster schließen nicht dicht.Ta okna netěsní.

drehen: den Schlüssel im Schloss drehenotočit klíčem v zámku

Ehe: die Ehe vor dem Standesamt/in der Kirche schließenuzavřít manželství na úřadě/v kostele

Fenster: das Fenster öffnen/schließenotevřít/zavřít okno

führen: Besucher durch das Schloss führenprovést návštěvníky zámkem

Gesellschaft: eine geschlossene Gesellschaftuzavřená společnost

Kreis: přen. Der Kreis schließt sich.Kruh se uzavírá.

passen: Der Schlüssel passt nicht ins Schloss.Klíč nepasuje do zámku.

wegen: Wegen Umbau(s) geschlossen!Z důvodu přestavby zavřeno!

uzavřený: eine geschlossene Gesellschaftuzavřená společnost

inventura: wegen Inventur geschlossenzavřeno kvůli inventuře

klíč: den Schlüssel in das Schloss einsteckenstrčit klíč do zámku

končit: eine feierliche Rede schließenkončit slavnostní řeč

odchod: vor dem Weggang alle Fenster schließenpřed odchodem zavřít všechna okna

okenice: die Fensterläden schließenzavřít okenice

pozavírat: alle Fenster im Hause schließenpozavírat všechna okna v domě

rachotit: Der Schlüssel klappert im Schloss.V zámku rachotí klíč.

semknutý: geschlossene (Schlacht)Reihe der Kämpfersemknutý šik bojovníků

spojenectví: ein Bündnis mit j-m schließenuzavřít spojenectví s kým

trčet: den Schlüssel im Schloss stecken lassennechat trčet klíč v zámku

vypáčit: Ich bekomme den Schlüssel nicht aus dem Schloss heraus.Nemůžu vypáčit ten klíč ze zámku.

zalomit: den Schlüssel im Schloss abbrechenzalomit klíč v zámku

zamknout se: Diese Tür schließt automatisch.Tyto dveře se automaticky zamknou.

zapnutý: ein geschlossener Reißverschlusszapnutý zip

zavřít se: Der Deckel hat sich geschlossen.Víko se zavřelo.

zrezavět: Das Schloss ist verrostet.Zámek zrezavěl.

zámek: j-n hinter Schloss und Riegel bringendát koho pod zámek

zavřený: mit geschlossenen Augense zavřenýma očima