Hlavní obsah

geschlossen

Vyskytuje se v

schließen: sich schließenzavřít se

schließen: sich schließenan etw. Akk navázat na co pokračovat

Schloss: hinter Schloss und Riegelza mříže(mi)

Schloss: unter Schloss und Riegelpod zámkem/zámek

Vertrag: mit j-m/etw. einen Vertrag (ab)schließenuzavřít s kým/čím smlouvu

vorübergehend: vorübergehend geschlossendočasně uzavřený

anschließen: An den Vortrag schloss eine Diskussion an.Na přednášku navazovala diskuse.

bevor: Bevor er nach Hause geht, schließt er alle Fenster.Dříve než jde domů, zavře všechna okna.

dicht: Die Fenster schließen nicht dicht.Ta okna netěsní.

drehen: den Schlüssel im Schloss drehenotočit klíčem v zámku

Ehe: die Ehe vor dem Standesamt/in der Kirche schließenuzavřít manželství na úřadě/v kostele

Fenster: das Fenster öffnen/schließenotevřít/zavřít okno

führen: Besucher durch das Schloss führenprovést návštěvníky zámkem

Gesellschaft: eine geschlossene Gesellschaftuzavřená společnost

Kreis: přen. Der Kreis schließt sich.Kruh se uzavírá.

passen: Der Schlüssel passt nicht ins Schloss.Klíč nepasuje do zámku.

schließen: Er hat die Flasche sorgfältig geschlossen.Láhev pečlivě zavřel.

schließen: die Hand (zur Faust) schließensevřít ruku v pěst

schließen: die Augen schließenzavřít oči

schließen: alle Fenster vor dem Abgang schließenpřed odchodem zavřít všechna okna

schließen: Die Läden schließen um 18 Uhr.Obchody zavírají v šest hodin.

schließen: Frieden schließensjednat mír

schließen: Das lässt sich nicht ohne weiteres daraus schließen.To se z toho nedá jen tak vyvodit.

Starterkabel: Wie schließt man die Starterkabel richtig an?Jak správně zapojit startovací kabely?

wegen: Wegen Umbau(s) geschlossen!Z důvodu přestavby zavřeno!

účet: výp. zrušit/smazat účetein Konto schließen/löschen

uzavřený: uzavřená společnosteine geschlossene Gesellschaft

inventura: zavřeno kvůli inventuřewegen Inventur geschlossen

klíč: strčit klíč do zámkuden Schlüssel in das Schloss einstecken

končit: končit slavnostní řečeine feierliche Rede schließen

odchod: před odchodem zavřít všechna oknavor dem Weggang alle Fenster schließen

okenice: zavřít okenicedie Fensterläden schließen

pozavírat: pozavírat všechna okna v doměalle Fenster im Hause schließen

rachotit: V zámku rachotí klíč.Der Schlüssel klappert im Schloss.

semknutý: semknutý šik bojovníkůgeschlossene (Schlacht)Reihe der Kämpfer

spojenectví: uzavřít spojenectví s kýmein Bündnis mit j-m schließen

trčet: nechat trčet klíč v zámkuden Schlüssel im Schloss stecken lassen

uzavřený: dočasně uzavřený obchodein vorübergehend geschlossenes Geschäft

vypáčit: Nemůžu vypáčit ten klíč ze zámku.Ich bekomme den Schlüssel nicht aus dem Schloss heraus.

zalomit: zalomit klíč v zámkuden Schlüssel im Schloss abbrechen

zamknout se: Tyto dveře se automaticky zamknou.Diese Tür schließt automatisch.

zapnutý: zapnutý zipein geschlossener Reißverschluss

zavřít se: Víko se zavřelo.Der Deckel hat sich geschlossen.

zrezavět: Zámek zrezavěl.Das Schloss ist verrostet.

zámek: dát koho pod zámekj-n hinter Schloss und Riegel bringen

zavřený: se zavřenýma očimamit geschlossenen Augen