Hlavní obsah

Fenster

Das, podstatné jméno~s, ~

  1. okno domovní ap.das Fenster öffnen/schließenotevřít/zavřít oknoetw. zum Fenster hinauswerfenvyhodit co oknem
  2. hovor.výloha, výklad obchodu ap.

Das, podstatné jméno~s, ~

  1. aus dem Fenster hinausreden mluvit (jako) do zdi

Vyskytuje se v

sauber: die Fenster sauber machenumýt okna

beugen: sich aus dem Fenster beugenvyklonit se z okna

bevor: Bevor er nach Hause geht, schließt er alle Fenster.Dříve než jde domů, zavře všechna okna.

dicht: Die Fenster schließen nicht dicht.Ta okna netěsní.

gewinnen: Das Haus hat durch die neuen Fenster gewonnen.Dům získal novými okny.

Gitter: das Gitter vor einem Fenstermříž před oknem

gucken: aus dem Fenster guckenkoukat se z okna

klopfen: an die Tür/ans Fenster klopfenklepat na dveře/okno

oberhalb: oberhalb des Fenstersnad oknem

schließen: alle Fenster vor dem Abgang schließenpřed odchodem zavřít všechna okna

sehen: aus dem Fenster/in die Sonne sehendívat se z okna/do slunce

sollen: Das Bett soll ans Fenster.Postel přijde k oknu.

spähen: Sie spähte aus dem Fenster.Vykukovala z okna.

springen: aus dem Fenster/vom Dach springenskočit z okna/ze střechy

Sturz: ein Sturz aus dem Fenster/mit dem Fahrrad/vom Pferdpád z okna/kola/koně

tun: einen Blick aus dem Fenster tunpodívat se z okna

blízko: sich näher zum Fenster setzensednout si blíž k oknu

blíže: sich näher ans Fenster setzensednout si blíž k oknu

mýt: Fenster putzenmýt okna

na: Fenster nach Südenokna na jih

napravo: rechts vom Fenster stehenstát napravo od okna

oddalovat: Blumen vom Fenster entfernenoddalovat květiny od okna

odchod: vor dem Weggang alle Fenster schließenpřed odchodem zavřít všechna okna

odklonit se: Ich kehrte mich vom Fenster ab.Odklonil jsem se od okna.

okno: aus dem Fenster schauendívat se z okna

orosit se: Die Fenster beschlugen.Okna se orosila.

otevřený: geöffnete Fensterotevřená okna

otevřít: die Tür/das Fenster öffnenotevřít dveře/okno

pozavírat: alle Fenster im Hause schließenpozavírat všechna okna v domě

prostřelit: Er durchschoss das Fenster.Prostřelil okno.

přistrčit: den Tisch ans Fenster heranrückenpřistrčit stůl k oknu

přisunout se: näher ans Fenster rückenpřisunout se blíž k oknu

rozevřít: das Fenster weit öffnenrozevřít okno dokořán

roztřást: Die Explosion ließ die Fenster erbeben.Výbuch roztřásl okna.

shlédnout: vom Fenster auf den Hof heruntersehenshlédnout z okna na dvůr

ťukat: ans Fenster klopfenťukat na okno

ulice: das Fenster zur Straße habenmít okno do ulice

ven: zum Fenster hinausschauendívat se ven (z okna)

vyčistit: die Fenster putzenvyčistit okna

vyhlížet: zum Fenster hinausblickenvyhlížet z okna

vyklápět: das Fenster (ab)kippenvyklápět okno

vykouknout: Sie guckte neugierig aus dem Fenster.Zvědavě vykoukla z okna.

vystrčit: den Kopf aus dem Fenster (st)reckenvystrčit hlavu z okna

vyvěsit: Er hat die Fahne aus dem Fenster gehängt.Vyvěsil z okna vlajku.

zabednit: die Fenster verschalenzabednit okna

zamlžený: ein beschlagenes Fenster öffnenotevřít zamlžené okno

zamlžit se: Das Fenster ist angelaufen.Okno se zamlžilo.

zamřížovaný: vergittertes Fensterzamřížované okno

západ: Fenster nach Westenokna na západ

zatřást se: Die Fenster erzittern unter einer Explosion.Okna se výbuchem zatřásla.

Fenster: das Fenster öffnen/schließenotevřít/zavřít okno