Hlavní obsah

ulice

Podstatné jméno, rod ženský

  • (cesta) die Straße(menší) die Gassepřejít ulici na červenoubei Rot über die Straße gehenmít okno do ulicedas Fenster zur Straße habenslepá ulicedie Sackgassejednosměrná ulicedie Einbahnstraße

Vyskytuje se v

bludiště: bludiště ulicdas Straßenlabyrinth

boční: boční ulicedie Seitenstraße

jednosměrný: jednosměrná ulicedie Einbahnstraße

nábřežní: nábřežní ulicedie Uferstraße

provoz: dopr. ulice s jednosměrným provozemdie Einbahnstraße

slepý: slepá ulicedie Sackgasse

hlučný: hlučná uliceeine laute Straße

loudat se: loudat se ulicemidurch die Straßen schlendern

mrtvý: V neděli jsou ulice mrtvé.Sonntags sind die Straßen leblos.

nevidomý: převést nevidomého přes uliciden Blinden über die Straße führen

osiřelý: osiřelé uliceverwaiste Straßen

pak: V ulici je nejdřív pekárna a pak řeznictví.In der Straße kommt erst die Bäckerei und dann die Fleischerei.

počátek: na počátek uliceam Anfang der Straße

poklidný: poklidná uliceeine friedliche Straße

potloukat se: potloukat se po ulicíchauf den Straßen herumlungern

přejmenovat: přejmenovat ulicidie Straße umbenennen

přímý: přímá ulice/čáragerade Straße/Linie

rámus: rámus z uliceLärm von der Straße

strana: po obou stranách ulicezu beiden Seiten der Straße

tmavý: jít tmavými ulicemidurch dunkle Straßen gehen

vilový: vilová čtvrť/ulicedas Villenviertel/die Villenstraße

vyklízet: vyklízet ulicidie Straße räumen

vyprázdnit se: Ulice se večer vyprázdnily.Die Straßen haben sich am Abend geleert.

zametat: zametat ulicidie Straße fegen

zatočit: zatočit autem do postranní ulicemit dem Auto in eine abseitige Straße einbiegen

zazdít: Včera jsem ho na ulici zazdil.Ich habe ihn gestern auf der Straße geschnitten.

zkraje: zkraje uliceam Anfang der Straße

žebrat: žebrat na ulici o penízeauf der Straße um Geld betteln

durch: chodit ulicemidurch die Straßen gehen

rechts: na pravé straně ulicerechts der Straße

direkt: Tato ulice vede přímo do centra.Diese Straße führt direkt ins Zentrum.

einbiegen: Auto odbočilo do vedlejší ulice.Das Auto ist in eine Seitenstraße eingebogen.

Ende: na konci města/uliceam Ende der Stadt/Straße

heißen: Jak se jmenuje ta ulice?Wie heißt die Straße?

herumdrücken: potloukat se po ulici/lokálechsich auf der Straße/in Lokalen herumdrücken

herumlungern: potloukat se po uliciauf der Straße herumlungern

kehren: smést listí z ulicedas Laub von der Straße kehren

lang: podél této ulicediese Straße lang

Strich: šlapat, jít na uliciauf den Strich gehen

treffen: potkat na ulici známéhoauf der Straße einen Bekannten treffen

ulice: slepá ulicedie Sackgasse