Hlavní obsah

slepý

Přídavné jméno

  1. (nevidomý) blindslepý na obě očiauf beiden Augen blind
  2. (na konci zavřený) blind, Blind-, totslepé střevoder Blinddarmslepá kolejtotes Gleis, das Abstellgleisslepá ulicedie Sackgasse
  3. (netečný) blind

Vyskytuje se v

rameno: das Altwasserslepé rameno

střevo: die Blinddarmentzündungmed. zánět slepého střeva

ulice: die Sackgasseslepá ulice

zánět: die Blinddarmentzündungzánět slepého střeva

hrát: Blindekuh spielenhrát na slepou bábu

nenávist: blinder Hassslepá nenávist

housle: Er kam dazu wie die Jungfrau zum Kind.Přišel k tomu jako slepý k houslím.

král: Unter den Blinden ist der Einäugige König.Mezi slepými jednooký králem.

oko: auf beiden Augen blind seinbýt na obě oči slepý

ulička: in eine Sackgasse geratendostat se do slepé uličky

blind: auf einem Auge blind seinbýt slepý na jedno oko

Auge: auf einem Auge blind seinbýt na jedno oko slepý

operieren: eine Patientin am Blinddarm operierenoperovat pacientce slepé střevo

spielen: Verstecken/Fangen/Blindekuh spielenhrát na schovávanou/honěnou/slepou bábu

slepý: der Blinddarmslepé střevo