Hlavní obsah

blind

Vyskytuje se v

blind: planý poplachblinder Alarm

Blinde: To přece vidí i slepý!Das sieht doch ein Blinder (mit dem Krückstock)!

Maulwurf: slepý jako krtek/patronablind wie ein Maulwurf

Passagier: černý pasažérblinder Passagier

Auge: být na jedno oko slepýauf einem Auge blind sein

ergeben: Je jí slepě oddaný.Er ist ihr blind ergeben.

Stock: slepec s hůlkouein Blinder mit Stock

černý: černý pasažérder Schwarzfahrer, blinder Passagier

poplach: planý poplachein blinder Alarm

nenávist: slepá nenávistblinder Hass

nevidomý: převést nevidomého přes uliciden Blinden über die Straße führen

planý: vyvolat planý poplachblinden Alarm auslösen

poslepu: najít co poslepuetw. blind finden

převést: převést slepce přes silnicieinen Blinden über die Straße führen

slepec: vést slepceeinen Blinden führen

slepnout: Ve stáří začal slepnout.Im Alter fing er an, blind zu werden.

slepý: slepý na obě očiauf beiden Augen blind

král: Mezi slepými jednooký králem.Unter den Blinden ist der Einäugige König.

oko: být na obě oči slepýauf beiden Augen blind sein

Alarm: planý poplach požární ap.blinder Alarm