Hlavní obsah

úkol

Vyskytuje se v

lehký: dát komu lehký úkolj-m eine leichte Aufgabe geben

načít: načít nový úkolsich an die neue Aufgabe begeben

naléhavý: naléhavý úkol/případeine dringliche Aufgabe/ein dringlicher Fall

náročný: náročný úkoleine anspruchsvolle Aufgabe

nemožný: zadat komu nemožný úkolj-m eine unmögliche Aufgabe geben

nesnadný: nesnadný úkoleine schwierige Aufgabe

obtížně: obtížně řešitelný úkolschwierig lösbare Aufgabe

pověřit: pověřit koho úkolemj-n mit einer Aufgabe beauftragen

prioritní: prioritní úkoldie Prioritätsaufgabe

přemíra: přemíra úkolů/informacíein Übermaß an Aufgaben/Informationen

rozepsat: rozepsat dětem úkolyAufgaben an die Kinder (schriftlich) verteilen

rozpracovat: rozpracovat domácí úkolmit der Hausaufgabe beginnen

určený: určený úkol/časbestimmte Aufgabe/Zeit

vymykat se: Tento úkol se vymyká mým schopnostem.Diese Aufgabe geht über meine Fähigkeiten hinaus.

zaneprázdnit: Je zcela zaneprázdněn náročným úkolem.Er ist vollauf mit einer anspruchsvollen Aufgabe beschäftigt.

zastat: zastat náročné úkolyanspruchsvolle Aufgaben bewältigen

zkontrolovat: zkontrolovat školní úkolySchulaufgaben nachsehen

betrauen: j-n mit einem schwierigen Auftrag betrauenpověřit koho nesnadným úkolem

abgeben: Hast du meine Hausarbeit beim Lehrer abgegeben?Odevzdal jsi učiteli můj domácí úkol?

Aufgabe: Sie bekam die Aufgabe, Geld zu beschaffen.Dostala za úkol opatřit peníze.

aufhaben: viel aufhabenmít hodně úkolů

betreffen: Diese Aufgabe betrifft jeden.Tento úkol se týká každého.

durch sein: hovor. mit einer Hausaufgabe durch seinmít hotový domácí úkol

erleichtern: j-m seine Aufgabe erleichternusnadnit komu jeho úkol

klarkommen: Kommst du mit der Aufgabe klar?Zvládneš ten úkol?

stehen: Die Aufgabe muss morgen stehen.Úkol musí být zítra hotový.

stinken: Diese Aufgabe stinkt mir.Tenhle úkol mi nevoní.

übertragen: j-m die Ausführung der Aufgabe übertragenpověřit koho vypracováním úkolu

zeigen: seine Hausaufgabe der Lehrerin zeigenukázat učitelce svůj domácí úkol