Hlavní obsah

úkol

Vyskytuje se v

lehký: dát komu lehký úkolj-m eine leichte Aufgabe geben

načít: načít nový úkolsich an die neue Aufgabe begeben

naléhavý: naléhavý úkol/případeine dringliche Aufgabe/ein dringlicher Fall

náročný: náročný úkoleine anspruchsvolle Aufgabe

nemožný: zadat komu nemožný úkolj-m eine unmögliche Aufgabe geben

nesnadný: nesnadný úkoleine schwierige Aufgabe

obtížně: obtížně řešitelný úkolschwierig lösbare Aufgabe

pověřit: pověřit koho úkolemj-n mit einer Aufgabe beauftragen

prioritní: prioritní úkoldie Prioritätsaufgabe

přemíra: přemíra úkolů/informacíein Übermaß an Aufgaben/Informationen

rozepsat: rozepsat dětem úkolyAufgaben an die Kinder (schriftlich) verteilen

rozpracovat: rozpracovat domácí úkolmit der Hausaufgabe beginnen

určený: určený úkol/časbestimmte Aufgabe/Zeit

vymykat se: Tento úkol se vymyká mým schopnostem.Diese Aufgabe geht über meine Fähigkeiten hinaus.

zaneprázdnit: Je zcela zaneprázdněn náročným úkolem.Er ist vollauf mit einer anspruchsvollen Aufgabe beschäftigt.

zastat: zastat náročné úkolyanspruchsvolle Aufgaben bewältigen

zkontrolovat: zkontrolovat školní úkolySchulaufgaben nachsehen

betrauen: pověřit koho nesnadným úkolemj-n mit einem schwierigen Auftrag betrauen

abgeben: Odevzdal jsi učiteli můj domácí úkol?Hast du meine Hausarbeit beim Lehrer abgegeben?

Aufgabe: Dostala za úkol opatřit peníze.Sie bekam die Aufgabe, Geld zu beschaffen.

aufhaben: mít hodně úkolůviel aufhaben

betreffen: Tento úkol se týká každého.Diese Aufgabe betrifft jeden.

durch sein: mít hotový domácí úkolhovor. mit einer Hausaufgabe durch sein

erleichtern: usnadnit komu jeho úkolj-m seine Aufgabe erleichtern

klarkommen: Zvládneš ten úkol?Kommst du mit der Aufgabe klar?

stehen: Úkol musí být zítra hotový.Die Aufgabe muss morgen stehen.

stinken: Tenhle úkol mi nevoní.Diese Aufgabe stinkt mir.

übertragen: pověřit koho vypracováním úkoluj-m die Ausführung der Aufgabe übertragen

zeigen: ukázat učitelce svůj domácí úkolseine Hausaufgabe der Lehrerin zeigen

úkol: početní úkoldie Rechenaufgabe