Hlavní obsah

úloha

Vyskytuje se v

domácí: domácí úlohadie Hausaufgabe

načisto: opsat úlohu načistodie Aufgabe ins Reine abschreiben

obtížný: obtížná úloha/práceeine schwierige Aufgabe/Arbeit

odbytý: odbytá domácí úlohaeine nachlässige Hausaufgabe

dein: tvá úloha/tvoje taškydeine Aufgabe/Taschen

Menge: udělat v domácí úloze spoustu chybin der Hausaufgabe eine Menge Fehler machen

rechnen: počítat úlohueine Aufgabe rechnen

úloha: úloha z matematikydie Rechenaufgabe