Hlavní obsah

úloha

Vyskytuje se v

domácí: domácí úlohadie Hausaufgabe

načisto: opsat úlohu načistodie Aufgabe ins Reine abschreiben

obtížný: obtížná úloha/práceeine schwierige Aufgabe/Arbeit

odbytý: odbytá domácí úlohaeine nachlässige Hausaufgabe

dein: deine Aufgabe/Taschentvá úloha/tvoje tašky

Menge: in der Hausaufgabe eine Menge Fehler machenudělat v domácí úloze spoustu chyb

rechnen: eine Aufgabe rechnenpočítat úlohu