Hlavní obsah

dein

Zájmeno

  1. tvůj, tvá, tvé, tvoje patřící tobědein Bruder/Geschenktvůj bratr/dardeine Aufgabe/Taschentvá úloha/tvoje taškyzu deiner Tantek tvé tetě
  2. tvůj, tvá, tvé, tvoje bez následujícího podstatného jména
  • 2. pád osobního zájmena dutebeWir haben dein gedacht.Mysleli jsme (na) tebe.

Vyskytuje se v

Lebtag: (po) celý můj/tvůj život(all) mein/dein Lebtag

Pech: Tvoje smůla!, Máš smůlu!Pech gehabt!, Dein Pech!

Schaden: Nebudeš škodný., Nepřijdeš zkrátka.Es soll dein Schaden nicht sein.

Weisheit: Nech si své moudrosti pro sebe!Behalte deine Weisheit für dich!

dank: díky tvým dobrým znalostemdank deiner guten Kenntnisse

abgeben: Dáš mi kousek tvé housky?Gibst du mir ein Stück von deinem Brötchen ab?

ablaufen: Tvůj čas vypršel.Deine Zeit ist abgelaufen.

ansprechen: Tvoje nové auto se mi líbí.Dein neues Auto spricht mich an.

aufpassen: Dohlédni pořádně na svou sestru!Pass gut auf deine Schwester auf!

belasten: Tvoje výpověď mu pravděpodobně přitížila.Deine Aussage hat ihn wahrscheinlich belastet.

Beruf: Ty ses minul povoláním.hovor. žert. Du hast deinen Beruf verfehlt.

betrügen: Klameš sama sebe, když očekáváš přespříliš od své nové práce.Du betrügst dich selbst, wenn du von deiner neuen Arbeit zu viel erwartest.

dein: Mysleli jsme (na) tebe.Wir haben dein gedacht.

deiner: Myslím/Vzpomínám na tebe.Ich gedenke/erinnere mich deiner.

ergeben: Tvá výpověď nedává smysl.Deine Aussage ergibt keinen Sinn.

erhalten: Zachovej si dobrou náladu!Erhalte dir deine gute Laune!

Fehler: To nebyla tvoje chyba.Das war nicht dein Fehler.

Führung: Tvé dceři chybí pevné vedení.Deiner Tochter fehlt eine feste Führung.

missverstehen: Špatně pochopila tvou otázku.Sie hat deine Frage missverstanden.

restlos: Byl tvým nápadem naprosto nadšen.Er war von deiner Idee restlos begeistert.

sauber: To jsou tví povedení přátelé!Das sind deine sauberen Freunde!

was: Čím je tvůj otec?Was ist dein Vater?

svůj, svá, své, svoje: Hleď si svého!Kümere dich um deine Angelegenheiten!

anebo: Udělals to ty, anebo tvůj bratr?Hast du es getan, oder dein Bruder?

být: Je to tvoje propiska?Ist das dein Kugelschreiber?

jídlo: Jaké je tvé oblíbené jídlo?Was ist dein Lieblingsgericht?

konečně: Konečně je to tvoje věc.Schließlich ist es deine Sache.

marnit: Nesmíš marnit čas!Du darfst nicht deine Zeit verschwenden!

místo: Na tvém místě bych tam šel.An deiner Stelle würde ich hingehen.

nastavit: Nastav ruku, něco ti dám!Streck deine Hand aus, ich gebe dir etwas!

plýtvat: Neplýtvej svým časem!Verschwende nicht deine Zeit!

pozdravovat: Pozdravuj ode mne svého přítele.Grüße deinen Freund von mir.

při: Jsem při tobě.Ich stehe dir bei., Ich stehe an deiner Seite.

sbalit: Sbalil tvou sestru.Er hat deine Schwester angemacht.

spasit: Tvoje stovka mě nespasí!Dein Hunderter rettet mich nicht!

telefon: Zvoní ti telefon.Dein Telefon klingelt.

tip: Tvůj tip byl tentokrát správný.Dein Tipp war diesmal richtig.

tvůj, tvá, tvé, tvoje: tvůj názordeine Meinung

umýt: Umyj si ruce!Wasch dir deine Hände!

vybíjet: Nesmíš si vybíjet zlost na dětech.Du darfst nicht deine Wut an den Kindern auslassen.

vyjádření: Čekám na tvé vyjádření.Ich warte auf deine Äußerung.

vykoupat: Nohy si vykoupej v solném roztoku.Bade deine Füße in einer Salzlösung.

vykukovat: Vykukuje ti svetr.Dein Pulli guckt vor.

vymlouvat se: Nevymlouvej se pořád na svou práci.Rede dich nicht immer auf deine Arbeit aus.

vystát: Nemůžu tvou sestru vystát.Ich kann deine Schwester nicht ausstehen.

zájem: Je v tvém zájmu, aby ...Es liegt in deinem Interesse, dass ...

zvonit: Zvoní ti mobil.Dein Handy klingelt.

že: To je tvoje sestra, že?Das ist deine Schwester, nicht wahr?

přání: Tvé přání je mi rozkazem.Dein Wunsch ist mir Befehl.

říkat: hovor. Neříká ti to tady pane.Das kannst du nicht dein eigen nennen.

vedle: Tvoje odpověď je úplně vedle.Mit deiner Antwort liegst du ganz daneben.