Hlavní obsah

zájem

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (pozornost) das Interesseprojevit zájem o koho/coInteresse an j-m/etw. zeigenJe v tvém zájmu, aby ...Es liegt in deinem Interesse, dass ...
  2. (záliba) das Interesse, das Hobby, die Vorliebemít zájem o uměníInteresse an Kunst haben

Vyskytuje se v

menšinový: menšinový zájemdas Minderheitsinteresse

popředí: být v popředí zájmuim Vordergrund des Interesses sein

centrum: stát v centru zájmuim Zentrum des Interesses stehen

čistě: čistě vědecký zájemrein wissenschaftliches Interesse

evokovat: evokovat zájemInteresse hervorrufen

hraný: hraný zájemgespieltes Interesse

periferie: být na periferii zájmůam Rande der Interessen stehen

veřejný: jednat ve veřejném zájmuim öffentlichen Interesse handeln

Interesse: j-s Interessen durchsetzenprosazovat čí zájmy

außerhalb: Das ist außerhalb meiner Interessen.To je mimo mé zájmy.

Blickpunkt: přen. im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehenbýt v centru zájmu veřejnosti

folgen: einem Gespräch mit Interesse folgense zájmem sledovat rozhovor

Sache: in eigener Sacheve vlastním zájmu

tun: Er hat die ganze Zeit interessiert getan.Celou dobu předstíral zájem.

wenig: wenig Interesse habenmít malý zájem