Hlavní obsah

čistě

Příslovce

  1. (ryze, dokonale) reinčistě vlněný svetrreinwollener Pulličistě zlatýechtgolden
  2. (naprosto, jen) rein, pur, lauterčistě náhodnýrein zufälligčistě vědecký zájemrein wissenschaftliches Interesse

Vyskytuje se v

čistý: das Reingewicht, das Nettogewichtčistá váha zboží

kov: das Feinmetall/Rohmetallčistý/surový kov

mzda: der Bruttolohn/Nettolohnhrubá/čistá mzda

pravda: reine Wahrheitčistá pravda

příjem: das Nettoeinkommenčistý příjem

zisk: der Rohgewinn/Reingewinnhrubý/čistý zisk

bavlna: reine Baumwollečistá bavlna

chemicky: etw. chemisch reinigenchemicky čistit co

nečistý: unsauberes Vorhabennečisté záměry

obloha: blauer/klarer/bedeckter Himmelmodrá/čistá/zatažená obloha

povlak: den Kissen mit einem sauberen Bezug beziehennatáhnout na polštář čistý povlak

záležitost: reine Formsachečistě formální záležitost

nebe: wie ein Blitz aus heiterem Himmeljako blesk z čistého nebe

ruka: saubere Hände habenmít čisté ruce

víno: j-m reinen Wein einschenkennalít komu čistého vína

rein: reinen Spiritus denaturierendenaturovat čistý líh

unrein: unreine Hautnečistá pleť uhrovitá

beziehen: die Betten frisch beziehenčistě povléknout peřiny

Durchschuss: ein glatter Durchschussčistý průstřel

frisch: ein frisches Blatt Papierčistý list papíru

Gewissen: ein reines Gewissen habenmít čisté svědomí

Nase: sich die Nase putzenčistit si nos

pur: Sage mir nur pure Wahrheit.Řekni mi jen čistou pravdu.

putzen: (sich) die Zähne putzenčistit (si) zuby

Rasse: eine reine Rassečistá rasa

überziehen: die Betten frisch überziehenčistě povléknout postele

čistě: reinwollener Pulličistě vlněný svetr