Hlavní obsah

mravně

Příslovce

  1. (morálně) moralischmravně zkažený člověkein moralisch verdorbener Mensch
  2. (podle zásad mravnosti) moralisch, sittlich, gesittetžít mravněmoralisch leben

Vyskytuje se v

kodex: přen. mravní kodexethischer Kodex

princip: mravní principdas Moralprinzip

zákon: mravní zákondas Moralgesetz

mravní: mravní zákondas Moralgesetz

mravní: mít mravní odpovědnost za codie moralische Verantwortung für etw. haben

nemravně: nemravně vtipkovatunmoralisch witzeln

nemravný: nemravný člověkein unmoralischer Mensch

nemravný: mít nemravné požadavkyunsittliche Forderungen stellen