Hlavní obsah

Nase

Die, podstatné jméno~, ~n

 1. nosdurch die Nase atmendýchat nosemeine verstopfte Nase habenmít ucpaný nossich die Nase putzenčistit si nosDem Kind läuft die Nase.Dítěti krvácí z nosu.
 2. čich, nos jeden ze smyslů
 3. čich, nos, cit intuiceeine Nase für etw. habenmít na co čich

Die, podstatné jméno~, ~n

 1. von j-m/etw. die Nase (gestrichen) voll haben hovor.mít plné zuby koho/čeho
 2. seine Nase in etw. Akk (hinein)stecken hovor.strkat nos do čeho
 3. über j-n/etw. die Nase rümpfen ohrnovat nos nad kým/čím
 4. j-m eine (lange) Nase drehen hovor.(u)dělat na koho dlouhý nos
 5. immer der Nase nach hovor.(pořád) rovně za nosem
 6. j-n an der Nase herumführen hovor.vodit koho za nos, věšet komu bulíky na nos
 7. auf die Nase fallen hovor.padnout na nos neuspět
 8. etw. Akk vor der Nase haben, vor j-s Nase liegen/stehen hovor.mít co pod/před nosem

Vyskytuje se v

Topf: strkat do všeho nosseine Nase in alle Töpfe stecken, j-m in die Töpfe gucken

Tür: zabouchnout komu (dveře) před nosemj-m die Tür vor der Nase zuschlagen

voll: mít plné zuby koho/čehovon j-m/etw. die Nase voll haben

Wort: tahat z koho každé slovo jak z chlupaté dekyj-m jedes Wort aus der Nase ziehen

krumm: mít křivý noskrumme Nase haben

laufen: Dítěti teče z nosu.Dem Kind läuft die Nase.

putzen: vysmrkat se, utřít si nossich die Nase putzen

tröpfeln: Teče mi z nosu.Meine Nase tröpfelt.

bohren: vrtat se v nosein der Nase bohren

nos: utírat komu nosj-m die Nase putzen

ohrnout: ohrnout nad čím nosdie Nase über etw. Akk rümpfen

potáhnout: potáhnout nosemdurch die Nase schniefen

přeražený: přeražený nosgebrochene Nase

pudrovat: pudrovat si nossich die Nase pudern

téct: Teče mu z nosu.Ihm läuft die Nase., Seine Nase läuft.

výdech: nádech pusou, výdech nosemEinatmung durch den Mund, Ausatmung durch die Nase

vysmrkat se: Vysmrkej se.Putz dir die Nase.

zacpat: zacpat si nossich die Nase zuhalten

zarudlý: pláčem zarudlý nosvom Weinen rote Nase

čumák: strkat do všeho čumákdie Nase überall hineinstecken

hromada: být na hromaděauf der Nase liegen

chlupatý: hanl. Leze to z něj jako z chlupaté deky.Man muss ihm die Würmer aus der Nase ziehen.

nahoru: nosit nos nahorudie Nase hoch tragen

plný: mít koho/čeho plné zubyvon j-m/etw. die Nase voll haben

sosák: dostat přes sosákeins auf die Nase bekommen

věšet: ob., expr. věšet komu bulíky na nosj-n an der Nase herumführen

zub: mít koho/čeho plné zubyvon j-m/etw. die Nase voll haben

Nase: mít plné zuby koho/čehovon j-m/etw. die Nase (gestrichen) voll haben