Hlavní obsah

chuť

Vyskytuje se v

dobrý: Dobrou chuť!Guten Appetit!, Mahlzeit!

delikátní: delikátní chuťdelikater Geschmack

mdlý: mdlá chuťfader Geschmack

nápodobně: Dobrou chuť! Nápodobně.Guten Appetit! Gleichfalls.

pokazit: Teď jsi mi úplně pokazil chuť!Jetzt hast du mir total den Appetit verdorben!

smetanový: mít smetanovou chuťsahnigen Geschmack haben

zjemnit: gastr. zjemnit chuť omáčkyden Geschmack der Soße verfeinern

zvýrazňovač: zvýrazňovač chutider Geschmacksverstärker

jídlo: S jídlem roste chuť.Der Appetit kommt beim Essen.

fade: einen faden Geschmack habenmít mdlou chuť

Appetit: Guten Appetit!Dobrou chuť!

Appetit: j-m den Appetit verderbenzkazit komu chuť

Appetit: Hast du Appetit auf Fisch?Máš chuť na rybu?

Bock: keinen Bock auf etw. habennemít chuť na co

dazu: Ich hatte dazu keine Lust.Neměla jsem na to chuť.

Geschmack: ein süßer/salziger/saurer/bitterer Geschmacksladká/slaná/kyselá/hořká chuť

gleichfalls: Guten Appetit! – Danke gleichfalls!Dobrou chuť! – Děkuji, nápodobně!

Lust: Wenn ich das höre, vergeht mir die Lust.Když to slyším, přechází mě chuť.

Lust: Ich hätte jetzt Lust auf ein Stück Kuchen.Teď bych měl chuť na kousek koláče.

Mahlzeit: (Gesegnete) Mahlzeit!Dobrou chuť!

salzig: ein salziger Geschmackslaná chuť

Sauerstoff: Sauerstoff ist farb-, geruch- und geschmackloses Gas.Kyslík je bezbarvý plyn, bez zápachu a chuti.

schleckern: Mich schleckert nach einem Stück Torte.Mám chuť na kousek dortu.

Sinn: die fünf Sinne - das Hören/Sehen/Riechen/Schmecken/Fühlenpět smyslů - sluch/zrak/čich/chuť/hmat