Hlavní obsah

jídlo

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  1. (potrava) das Gericht, das Essen, die Speisesyté jídlodie sättigende KostJaké je tvé oblíbené jídlo?Was ist dein Lieblingsgericht?Jídlo a pití je zahrnuto v ceně.Speisen und Getränke sind im Preis inbegriffen.teplá a studená jídlawarme und kalte Speisen
  2. (životní potřeba) das Essen
  3. (jedení) das Essen, das Mahl, die Mahlzeit

Vyskytuje se v

národní: das Nationalgerichtnárodní jídlo

polední: das Mittagessenpolední jídlo

studený: kalte Speisenstudená jídla

teplý: warme Speisenteplá jídla

výdejna: die Essenausgabe/Gepäckausgabe/Medikamentenausgabevýdejna jídel/zavazadel/léků

babrat se: im Essen herumstochernbabrat se s jídlem

dloubat se: im Essen herumstocherndloubat se v jídle

dráždit: Scharfes Essen reizt den Magen.Ostré jídlo dráždí žaludek.

druh: Gerichte aller Artjídla všech druhů

kloudný: anständiges Essen kochenuvařit kloudné jídlo

masitý: das Fleischgerichtmasité jídlo

neslaný: ungesalzenes Essenneslané jídlo

netknutý: unberührtes Essen zurückgebenvrátit jídlo netknuté

nimrat se: Er stochert im Essen herum.Nimrá se v jídle.

okořenit: Du hast das Gericht zu viel gewürzt/überwürzt.To jídlo jsi příliš okořenil.

ostrý: scharfe Speisenostrá jídla

ostře: scharf gewürztes Gerichtostře kořeněné jídlo

pálit se: Das Essen brennt an.Jídlo se pálí.

po: das Essen portionsweise ausgebenvydávat jídlo po částech

porcovat: Die Mutter portioniert das Essen.Maminka porcuje jídlo.

poručit: das Essen bestellenporučit si jídlo

připlatit: für das Essen zuzahlenpřiplatit za jídlo

příprava: die Zubereitung eines Gerichtespříprava jídla

říct si: um Essen bittenříct si o jídlo

říhat: nach dem Essen rülpsenříhat po jídle

sytý: ein sättigendes Gerichtsyté jídlo

šetřit: Sie spart am Essen.Šetří na jídle.

upravit: das Essen zurichtenupravit jídlo

vrtat se: im Essen (herum)stochernexpr. vrtat se v jídle

zacpat se: Der Abfluss ist mit Speiseresten verstopft.Odpad se zacpal zbytky jídla.

zamilovaný: die Lieblingsspeise, das Leibgerichtzamilované jídlo

zavadit: Er rührt das Essen kaum an.O jídlo ani nezavadí.

zkonzumovat: alles Essen verzehrenzkonzumovat všechno jídlo

zvlášť: besonders gutes Essenzvlášť dobré jídlo

Essen: j-m ein Essen zubereitenpřipravit komu jídlo

vor: sich vor dem Essen die Hände waschenumýt si před jídlem ruce

allerdings: Das Essen war gut, allerdings etwas teuer.Jídlo bylo dobré, ovšem trochu drahé.

aufstehen: vom Tisch/Essen aufstehenvstá(va)t od stolu/jídla

auftragen: Das Essen ist aufgetragen!Jídlo je na stole!

drücken: Die Speise drückt mich im Magen.Jídlo mě tlačí v žaludku.

essen: Was wollen wir essen?Co máme k jídlu?

fertig: Ist das Essen fertig?Je jídlo hotové?

frisch: das Essen frisch haltenuchovávat jídlo čerstvé

herumstochern: im Essen herumstochernrýpat se v jídle

Kleinigkeit: hovor. eine Kleinigkeit essendát si něco malého (k jídlu)

schlecht: ein schlechtes Essen kochenuvařit špatné jídlo

stochern: im Essen stochernrýpat se v jídle

Tisch: vor/bei/nach Tischpřed jídlem/u jídla/po jídle

verderben: das Essen mit zu viel Salz verderbenzkazit jídlo nadměrným osolením

jídlo: Speisen und Getränke sind im Preis inbegriffen.Jídlo a pití je zahrnuto v ceně.