Hlavní obsah

vybíjet

Nedokonavé sloveso

  1. (baterii ap.) entladen
  2. (dávat průchod) auslassen, entladenNesmíš si vybíjet zlost na dětech.Du darfst nicht deine Wut an den Kindern auslassen.vybíjet energii sportemEnergie beim Sport entladen