Hlavní obsah

načisto

Příslovce

  1. (v konečné úpravě) ins Reineopsat úlohu načistodie Aufgabe ins Reine abschreiben
  2. ob.(úplně) ganz und gar, gänzlich, durchausZtratil dočista hlavu.Er hat ganz und gar den Kopf verloren.Je to načisto jinak.Es ist durchaus anders.

Vyskytuje se v

napsat: ins Reine schreibennapsat načisto

opsat: den Bericht ins Reine (ab)schreibenopsat zprávu načisto

načisto: die Aufgabe ins Reine abschreibenopsat úlohu načisto