Hlavní obsah

ins

Vyskytuje se v

Acht: etw. Akk in Acht nehmendávat pozor na co

all: alles in allemcelkově (vzato), v celku, z celkového pohledu

all: in allen Ehrenve vší počestnosti

all: in aller Stillev tichosti

all: in alle Weltdo celého světa

Anbetracht: in Anbetracht etw. Gens ohledem, se zřetelem na co

Angriff: etw. Akk in Angriff nehmenzahájit co, pustit se do čeho do práce ap.

Anspruch: j-n/etw. in Anspruch nehmenpoužít, využít koho/co

Apfel: in den sauren Apfel beißenkousnout do kyselého jablka

April: j-n in den April schickenvyvést koho aprílem

Arbeit: etw. Akk in Arbeit habenpracovat na čem, mít rozdělané co o řemeslníkovi ap.

Arsch: j-m in den Arsch kriechenlézt komu do prdele

Atem: j-n in Atem haltennedat komu vydechnout

Atem: in einem/im selben/im gleichen Atemjedním dechem téměř současně

Atemzug: in einem/im selben/im gleichen Atemzugzároveň, najednou, ve stejném okamžiku

aufgehen: j-m geht das Messer in der Tasche aufkomu se otevírá kudla v kapse

aufgehen: in (Rauch und) Flammen aufgehenlehnout popelem

Aufwasch: in einem Aufwaschnajednou, jedním vrzem, naráz

Auge: in j-s Augen steigenstoupnout v čích očích

bar: in barv hotovosti

Bart: etw. Akk in seinen Bart (hinein)brummenbručet si co pod vousy

Bein: die Beine in die Hand nehmenvzít nohy na ramena

Bein: Was man nicht im Kopf hat, (das) muss man in den Beinen haben.Co nemá člověk v hlavě, musí mít v nohách.

Benehmen: sich mit j-m ins Benehmen setzendohodnout se s kým

Beschlag: j-n/etw. in Beschlag nehmenzabrat (si) koho/co jen pro sebe

Bewegung: in Bewegung kommendát se do pohybu, (po)hnout se situace, vyšetřování ap.

Bezug: in Bezug auf j-n/etw.s ohledem, se zřetelem na koho/co, co se týká koho/čeho

Blaue: ins Blaue (hinein)do větru

Blaue: eine Fahrt ins Blauevýlet do neznáma

Blei: Blei in den Gliedern habenmít nohy jako z olova

Blickfeld: j-n/etw. ins Blickfeld rückenobrátit pozornost na koho/co

Blut: blaues Blut in den Adern habenmít (v žilách) modrou krev aristokratický původ

Bockshorn: sich (nicht) ins Bockshorn jagen lassen(ne)nechat se vehnat do úzkých, (ne)nechat si nahnat strach

Boot: Wir sitzen alle im selben/in einem Boot.Všichni jsme na jedné lodi.

braten: in der Sonne bratensmažit se/péci se na slunci

Breite: in die Breite gehentloustnout, přibírat

bringen: etw. Akk in Erfahrung bringenvypátrat, vyzkoumat co

bringen: j-n in Fahrt bringenpřivést do varu, rozjet, rozparádit koho

bringen: etw. Akk in Fluss bringenrozproudit co rozhovor ap.

bringen: etw. Akk in Gang bringenco uvést do chodu

bringen: j-n ins Gerede bringenkoho dostat do řečí

bringen: j-n ins Grab bringenkoho přivést do hrobu

Bruch: in die Brüche gehenrozpadnout se, rozbít se vztah, talíř ap.

Brust: sich in die Brust werfenbít se v prsa naparovat se

Butter: (Es ist) Alles in Butter.Všechno (je) v pořádku., Všechno jde jako po másle.

Druck: in/im Druck seinbýt ve stresu, být pod tlakem

ein, eine, ein: in einem fortv jednom kuse

eingehen: in die Annalen eingehenvejít/vstoupit do análů

eingehen: in die Ewigkeit eingehenodejít na věčnost zemřít

Empfang: etw. Akk in Empfang nehmenpřijmout co

Enge: in die Enge geratendostat se do úzkých

Enge: j-n in die Enge treibenzahnat koho do úzkých

entflammen: in Liebe zu j-m entflammenvzplanout láskou ke komu

Erfüllung: in Erfüllung gehensplnit se, vyplnit se, naplnit se sen ap.

Ermangelung: in Ermangelung etw. Gen, von j-m/etw.pro nedostatek, při absenci koho/čeho

erst(er,e,es): in erster Liniev první řadě

ersticken: in Geld erstickentopit se v penězích

etwa: in etwazhruba, všeobecně, docela

Fabel: ins Reich der Fabel gehörenpatřit do říše pohádek

fahren: j-m in die Beine fahrenprojet kým až do morku kostí strach ap.

Fahrt: in Fahrt seinbýt v ráži v dobré náladě

Fahrt: j-n in Fahrt bringendostat koho do nálady

Fahrt: eine Fahrt ins Blauevýlet do neznáma

Fäustchen: sich Dat ins Fäustchen lachensmát se pod vousy

Feder: in die Federndo peřin

Fels: wie ein Fels in der Brandungpevný jako skála

Ferne: in weiter Fernev daleké budoucnosti/minulosti

Flamme: in (hellen) Flammen stehenbýt/stát v plamenech

fliegen: in Stücke fliegenrozletět se na kousky

fliegen: in die Luft fliegen(vy)letět do vzduchu

Flinte: die Flinte ins Korn werfenházet flintu do žita

Floh: j-m einen Floh ins Ohr setzennasadit komu brouka do hlavy

Fluss: in Fluss kommenrozhýbat se, dostat se do pohybu práce, události ap.

Form: in Form etw. Gen, von etw.v podobě/ve formě čeho

Form: in aller Formformálně, obřadně

fort: in einem fortpořád dál, neustále, bez ustání

Frage: j-n/etw. in Frage stellenvyjádřit pochybnost o kom/čem, zpochybnit, uvést v pochybnost co

Frage: für j-n/etw. in Frage kommenpřicházet v úvahu pro koho/co

Freie: ins Freieven

Frieden: j-n mit etw. in Frieden lassendát komu pokoj s čím, nechat koho na pokoji s čím

Frühe: in aller Frühebrzy zrána, za úsvitu

fühlen: sich in seinem Element fühlencítit se/být ve svém živlu

fühlen: sich in seiner Haut (nicht) wohl fühlen(ne)cítit se ve své kůži

Gala: sich in Gala werfenhodit se do gala

Gang: etw. Akk in Gang bringenuvést co do chodu

Gang: etw. Akk in Gang haltenudržovat v chodu co

Gaul: Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul!Darovanému koni na zuby nehleď!

Gebet: j-n ins Gebet nehmenpromluvit komu do duše důrazně napomenout

Gedränge: mit etw. ins Gedränge kommen/geratendostat se s čím do časového presu/časové tísně

Gehege: j-m ins Gehege kommenlézt do zelí komu