Hlavní obsah

Blut

Das, podstatné jméno~(e)s, odb. ~e

  • krevAlkohol im Blut habenmít alkohol v krviBlut spendendarovat krev

Vyskytuje se v

entziehen: j-m Blut entziehenodebrat komu krev

jung: ein junges Blutmladá krev

übertragen: Blut übertragenprovést transfuzi

entnehmen: j-m Blut entnehmenvzít komu krev

ersticken: přen. Der Aufruhr wurde im Blut erstickt.Vzpoura byla utopena v krvi.

spenden: Er spendet regelmäßig Blut.Pravidelně daruje krev.

gefrieren: Ihr gefror vor Entsetzen das Blut in den Adern.Hrůzou jí ztuhla krev v žilách.

hladina: der Alkoholspiegel im Bluthladina alkoholu v krvi

srážlivost: die Gerinnungsfähigkeit des Blutesmed. srážlivost krve

tělo: Leib und Blut des Herrnnáb. tělo a krev (Páně)

hrnout se: Das Blut steigt in den Kopf.Krev se hrne do hlavy.

kolovat: Das Blut zirkuliert im Körper.Krev koluje v těle.

nahrnout se: Das Blut ist ihm in den Kopf gestiegen.Krev se mu nahrnula do hlavy.

olíznout: Blut vom Finger leckenolíznout krev z prstu

prolít: Blut der unschuldigen Menschen vergießenprolít krev nevinných lidí

pulzovat: Das Blut pulsiert durch die Adern.Krev pulzuje v žilách.

stříkat: Aus der Ader spritzt das Blut heraus.Z tepny stříká krev.

tepat: Das Blut hämmert in den Schläfen.Krev tepe ve spáncích.

tuhnout: Das Blut erstarrt mir in den Adern vor Angst.Strachem mi tuhne krev v žilách.

umýt: das Blut vom Gesicht abspülenumýt si krev z obličeje

vehnat se: Das Blut schoss ihm ins Gesicht.Krev se mu vehnala do tváře.

zaschlý: eingetrocknetes Blutzaschlá krev

člověk: ein Mensch von Fleisch und Blutčlověk z masa a kostí

krev: Fleisch und Blut seinbýt krev a mlíko

zlý: böses Blut machendělat zlou krev

ztuhnout: Das Blut erstarrte in seinen Adern.Ztuhla mu krev v žilách.

Blut: blaues Blut in den Adern habenmít (v žilách) modrou krev aristokratický původ