Hlavní obsah

spenden

Vyskytuje se v

Blut: Blut spendendarovat krev

Spende: Spenden an Gelddary ve formě peněz

darovat: das Geld für etw. spendendarovat peníze na co

rozdávat: Freude spendenpřen. rozdávat radost

uštědřit: einem Bettler das Almosen spendenuštědřit žebrákovi almužnu

útěcha: j-m Trost spendenposkytnout komu útěchu

spenden: Er spendet regelmäßig Blut.Pravidelně daruje krev.