Hlavní obsah

Boot [boːt]

Das, podstatné jméno~(e)s, ~e

Vyskytuje se v

sitzen: im gleichen Boot sitzenbýt na jedné lodi

ponorkový: der U-Boot-Kriegvoj. ponorková válka

odstrčit: das Boot vom Ufer abstoßenodstrčit loďku od břehu

odvázat: das Boot losbindenodvázat loďku

pohánět: ein Boot mit Rudern (fort)bewegenpohánět člun vesly

převrhnout se: Das Boot ist umgekippt.Člun se převrhl.

rozhoupat: ein Boot ins Schaukeln bringenrozhoupat loďku

uvázat: das Boot am Ufer anbindenuvázat loďku ke břehu

vyplout: Das U-Boot tauchte (an die Wasseroberfläche) auf.Ponorka vyplula na hladinu.

loď: Wir sitzen alle in einem Boot.Jsme všichni na stejné lodi.

Boot: Wir sitzen alle im selben/in einem Boot.Všichni jsme na jedné lodi.