Hlavní obsah

Boot [boːt]

Vyskytuje se v

sitzen: im gleichen Boot sitzenbýt na jedné lodi

ponorkový: voj. ponorková válkader U-Boot-Krieg

odstrčit: odstrčit loďku od břehudas Boot vom Ufer abstoßen

odvázat: odvázat loďkudas Boot losbinden

pohánět: pohánět člun veslyein Boot mit Rudern (fort)bewegen

převrhnout se: Člun se převrhl.Das Boot ist umgekippt.

rozhoupat: rozhoupat loďkuein Boot ins Schaukeln bringen

uvázat: uvázat loďku ke břehudas Boot am Ufer anbinden

vyplout: Ponorka vyplula na hladinu.Das U-Boot tauchte (an die Wasseroberfläche) auf.

loď: Jsme všichni na stejné lodi.Wir sitzen alle in einem Boot.