Hlavní obsah

Fels

Der, podstatné jméno~

Der, podstatné jméno~ens/~en, ~en

Der, podstatné jméno~ens/~en, ~en

  1. wie ein Fels in der Brandung form.pevný jako skála

Vyskytuje se v

Fels: wie ein Fels in der Brandungpevný jako skála

Rille: die Rillen im Felsrýhy ve skále

sprengen: Das Eis sprengte den Felsen.Led roztříštil skálu.

přikovat: das Opfer an den Felsen anschmiedenpřikovat oběť ke skále

roztříštit se: Das Schiff ist an einem Felsen zerschellt.Loď se roztříštila o skálu.

skála: an Felsen kletternlézt po skalách

tříštit se: Die Wellen brechen sich an den Felsen.Vlny se tříští o skály.

vypínat se: Auf dem Felsen ragt eine Burg (empor).Na skále se vypíná hrad.

vytesat: Er haute Stufen in den Fels.Vytesal schody do skály.