Hlavní obsah

Fels

Der, podstatné jméno~

Der, podstatné jméno~ens/~en, ~en

Der, podstatné jméno~ens/~en, ~en

  1. wie ein Fels in der Brandung form.pevný jako skála

Vyskytuje se v

Rille: die Rillen im Felsrýhy ve skále

sprengen: Das Eis sprengte den Felsen.Led roztříštil skálu.

přikovat: přikovat oběť ke skáledas Opfer an den Felsen anschmieden

roztříštit se: Loď se roztříštila o skálu.Das Schiff ist an einem Felsen zerschellt.

skála: lézt po skaláchan Felsen klettern

tříštit se: Vlny se tříští o skály.Die Wellen brechen sich an den Felsen.

vypínat se: Na skále se vypíná hrad.Auf dem Felsen ragt eine Burg (empor).

vytesat: Vytesal schody do skály.Er haute Stufen in den Fels.