Hlavní obsah

zeigen

Sloveso

  1. ukázat prstem na sever ap.mit dem Finger auf j-n zeigenukázat na koho prstemDie Kompassnadel zeigt nach Süden.Střelka kompasu ukazuje na jih.Der Pfeil zeigt zum Ausgang.Šipka ukazuje k východu.Die Uhr zeigt zehn vor elf.Hodiny ukazují za deset minut jedenáct.
  2. ukázat místo na mapě ap.j-m den Weg zeigenukázat komu cestuIch zeige ihm, wie er zum Stadion kommt.Ukážu mu, jak se dostane ke stadionu.
  3. ukázat průkaz ap., dávat nový film v kině ap.seine Hausaufgabe der Lehrerin zeigenukázat učitelce svůj domácí úkolein Fußballspiel im Fernsehen zeigendávat fotbalový zápas v televizi
  4. sich zeigen ukázat se, nechat se vidět, objevit se na obloze, na veřejnosti ap.
  5. sich zeigen ukázat se, objasnit se, objevit se pravda ap.
  6. projevit, ukázat, dát najevo emoce ap.seinen Ärger zeigenprojevit svou zlost
  7. ukázat, předvést, prokázat zručnost, píli ap.die Fertigkeiten zeigenukázat dovednosti

Vyskytuje se v

Flagge: Flagge zeigenvyložit karty na stůl, vyjít s barvou ven

Gesicht: sein wahres Gesicht zeigenukázat svou pravou tvář

Harke: Dem werde ich zeigen, was eine Harke ist!Tomu ukážu, zač je toho loket!

Kralle: j-m die Krallen zeigenkomu ukázat dráp(k)y

Vogel: j-m den/einen Vogel zeigenťukat si na čelo před kým

barmherzig: sich barmherzig zeigenukázat se milosrdným

duldsam: sich duldsam zeigenprojevit se shovívavě

Gefühl: ein bestimmtes Gefühl unterdrücken/zeigenpotlačovat/projevovat určitý pocit

Reue: keine Reue zeigenneukázat žádnou lítost

was: Zeig, was du kannst!Ukaž, co dovedeš!

Weg: j-m den Weg zeigenukázat komu cestu

Zunge: j-m die Zunge zeigenvypláznout na koho jazyk

najevo: dá(va)t najevo coetw. zeigen/äußern

naučit: Já tě naučím!Ich werde es dir zeigen!

náznak: (pro)jevit náznak čehoeinen Ansatz etw. Gen, von etw. zeigen

prst: ukázat prstem na kohoauf j-n mit dem Finger zeigen

průvodčí: ukázat jízdenku průvodčímudem Schaffner die Fahrkarte zeigen

ukázat: ukázat směr komuj-m die Richtung zeigen/weisen

ukázat: ukázat cizinci cestueinem Ausländer den Weg zeigen

zájem: projevit zájem o koho/coInteresse an j-m/etw. zeigen

zelená: Na semaforu svítí zelená.Die Ampel zeigt Grün.

znechucení: dát najevo své znechuceníseinen Überdruss zeigen

život: nejevit známky životakeine Lebenszeichen zeigen

dobrý: ukázat dobrou vůlieinen guten Willen zeigen

dráp: ukazovat drápydie Krallen zeigen

drápek: ukazovat drápkydie Krallen zeigen

ukázat se: To se ještě ukáže!Das wird sich (noch) zeigen!