Hlavní obsah

Gesicht

Vyskytuje se v

Gesicht: ein langes Gesicht machenprotáhnout obličej zklamáním ap.

Schlag: für j-n ein Schlag ins Gesicht seinbýt (jako) rána mezi oči pro koho

abdrehen: das Gesicht abdrehenodvrátit obličej

alltäglich: ein alltägliches Gesicht habenmít tuctový obličej

schmal: schmales Gesicht habenmít úzký obličej

zufrieden: ein zufriedenes Gesicht machenspokojeně se zatvářit

bergen: das Gesicht in den Händen bergenskrýt obličej v dlaních

drücken: Sie drückte ihr Gesicht in ein Kissen.Zabořila obličej do polštáře.

dumm: ein dummes Gesicht machenhloupě se (za)tvářit

einreiben: sich das Gesicht (mit Sonnencreme) einreibennamazat si obličej (krémem na opalování)

fahl: fahl im Gesicht werdenzblednout v obličeji

Gedächtnis: Ich habe kein Gedächtnis für Gesichter.Nemám paměť na obličeje.

gewichtig: ein gewichtiges Gesicht machentvářit se důležitě

missmutig: ein missmutiges Gesicht machentvářit se rozmrzele

mürrisch: ein mürrisches Gesicht machen(za)tvářit se mrzutě

schlagen: j-n ins Gesicht schlagenmlátit koho do obličeje

schmieren: sich Creme ins Gesicht schmierennamazat si krémem obličej

spritzen: j-m Wasser ins Gesicht spritzenstříkat komu vodu do obličeje

umrahmen: Braunes Haar umrahmt sein Gesicht.Hnědé vlasy mu lemují obličej.

verklären: Ein Lächeln verklärte ihr Gesicht.Úsměv jí rozjasnil obličej.

obličej: ein saures Gesicht machenudělat kyselý obličej

brunátný: purpurrotes Gesichtbrunátný obličej

kabonit: ein finsteres Gesicht machenkabonit obličej

lhostejně: ein gleichgültiges Gesicht machentvářit se lhostejně

natřít: sich das Gesicht (mit Creme) einreibennatřít si obličej (krémem)

nehezký: ein unschönes Gesichtnehezký obličej

nepěkný: ein unschönes Gesichtnepěkný obličej

oblý: ein rundliches Gesichtoblý obličej

otrávený: verdrossenes Gesichtotrávený obličej

ovál: das Oval des Gesichtsovál tváře

pohrávat: Ein vergnügtes Lächeln umspielt sein Gesicht.Na tváři mu pohrává pobavený úsměv.

pochmurně: ein trübes Gesicht machenpochmurně se tvářit

pomačkaný: zerknittertes Gesichtpomačkaná tvář

popelavý: Ihr Gesicht war aschgrau.Měla popelavou tvář.

pošimrat: j-n mit einem Halm im Gesicht kitzelnpošimrat koho stéblem na tváři

půvabný: ein anmutiges Gesicht/Lächeln habenmít půvabný obličej/úsměv

rovnou: j-m etw. direkt ins Gesicht sagenříci komu co rovnou do očí

rozjasnit: sein Gesicht verklärenrozjasnit obličej

ruměnec: Die Röte stieg/schoss ihr ins Gesicht.Polil ji ruměnec.

tajuplný: ein geheimnisvolles Gesichttajuplná tvář

tázavý: ein fragender Ausdruck im Gesichttázavý výraz ve tvářích

tvář: ein faltiges Gesichtvrásčitá tvář

umýt: das Blut vom Gesicht abspülenumýt si krev z obličeje

vehnat se: Das Blut schoss ihm ins Gesicht.Krev se mu vehnala do tváře.

vyčíst: j-m etw. Akk am Gesicht ablesenvyčíst co komu z tváře

vyfouknout: Sie blies ihm Rauch ins Gesicht.Vyfoukla mu kouř do obličeje.

zastřít: Sie verhüllte ihr Gesicht mit einem Schleier.Zastřela si obličej závojem.

zatvářit se: ein strenges Gesicht machenzatvářit se přísně

závoj: das Gesicht verschleiernzahalit tvář závojem

zjizvený: ein narbiges Gesicht habenmít zjizvený obličej

zkřivený: vor Hass verzogenes Gesichtobličej zkřivený nenávistí

zkřivit: das Gesicht vor Schmerz verziehenzkřivit tvář bolestí

zle: ein böses Gesicht machenzatvářit se zle

znatelný: ein kaum merkbares Lächeln im Gesichtsotva znatelný úsměv na tváři

znehybnět: Ihr Gesicht erstarrte.Její tvář znehybněla.

zohyzdit: Akne hat sein Gesicht verunstaltet.Akné mu zohyzdilo tvář.

vpálit: j-m eine Beleidigung ins Gesicht schleudernvpálit komu urážku do tváře

bekommen: j-n/etw. zu Gesicht bekommensetkat se tváří v tvář s kým/čím, natrefit na koho/co