Hlavní obsah

lhostejně

Příslovce

  • gleichgültigtvářit se lhostejněein gleichgültiges Gesicht machen

Vyskytuje se v

lhostejný: být lhostejný ke komu/čemugegen j-n/etw. gleichgültig sein

okolo: Prošel lhostejně okolo.Er ging gleichgültig vorbei.

indifferent: chovat se lhostejněsich indifferent verhalten

lhostejně: tvářit se lhostejněein gleichgültiges Gesicht machen