Hlavní obsah

pozorně

Příslovce

  • aufmerksam, achtsampozorně poslouchat výklad kohoj-s Ausführungen aufmerksam zuhören

Vyskytuje se v

nedutat: Pozorně poslouchal, ani nedutal.Er hörte aufmerksam zu, ohne zu mucken.

pozorný: Je to pozorný žák.Er ist ein aufmerksamer Schüler.

aufpassen: být pozorný v silničním provozuim Straßenverkehr aufpassen

pozorně: pozorně poslouchat výklad kohoj-s Ausführungen aufmerksam zuhören