Hlavní obsah

Absicht

Die, podstatné jméno~, ~en

  • záměr, úmysletw. mit/ohne Absicht tun(u)dělat co úmyslně/neúmyslněEr hatte die Absicht, nach Amerika auszuwandern.Měl v úmyslu vystěhovat se do Ameriky.

Vyskytuje se v

durchkreuzen: Er durchkreuzte meine Absichten.Zmařil mé úmysly.

erraten: j-s Absichten erratenuhodnout čí záměry

unterschieben: Man hat ihm unlautere Absichten unterschoben.Podezírali ho z nekalých úmyslů.

nerad: hovor. Já nerad.Das war nicht meine Absicht., Das wollte ich nicht.

dosáhnout: dosáhnout svéhoseine Absicht erreichen

naschvál: Řekl to naschvál.Er hat es mit Absicht gesagt.

nekalý: nekalé úmyslyunlautere Absichten

počestný: mít počestné úmysly s kýmehrenhafte Absichten mit j-m haben

podvodný: mít podvodné úmysly s kým/čímbetrügerische Absichten mit j-m/etw. haben

postranní: mít postranní úmysly s kýmunlautere Absichten mit j-m haben

přízemní: mít přízemní úmysly s kým/čímniedere Absichten mit j-m/etw. haben

v, ve: To jsem neměl v úmyslu.Das war nicht meine Absicht.