Hlavní obsah

Absicht

Die, podstatné jméno~, ~en

  • záměr, úmysletw. mit/ohne Absicht tun(u)dělat co úmyslně/neúmyslněEr hatte die Absicht, nach Amerika auszuwandern.Měl v úmyslu vystěhovat se do Ameriky.

Vyskytuje se v

durchkreuzen: Er durchkreuzte meine Absichten.Zmařil mé úmysly.

erraten: j-s Absichten erratenuhodnout čí záměry

unterschieben: Man hat ihm unlautere Absichten unterschoben.Podezírali ho z nekalých úmyslů.

nerad: Das war nicht meine Absicht., Das wollte ich nicht.hovor. Já nerad.

dosáhnout: seine Absicht erreichendosáhnout svého

naschvál: Er hat es mit Absicht gesagt.Řekl to naschvál.

nekalý: unlautere Absichtennekalé úmysly

počestný: ehrenhafte Absichten mit j-m habenmít počestné úmysly s kým

podvodný: betrügerische Absichten mit j-m/etw. habenmít podvodné úmysly s kým/čím

postranní: unlautere Absichten mit j-m habenmít postranní úmysly s kým

přízemní: niedere Absichten mit j-m/etw. habenmít přízemní úmysly s kým/čím

v, ve: Das war nicht meine Absicht.To jsem neměl v úmyslu.

Absicht: etw. mit/ohne Absicht tun(u)dělat co úmyslně/neúmyslně