Hlavní obsah

durchkreuzen

Vyskytuje se v

durchkreuzen: Er durchkreuzte meine Absichten.Zmařil mé úmysly.

plán: j-s Pläne durchkreuzenzkřížit komu plány

proškrtat: leere Felder eines Formulars durchkreuzenproškrtat prázdná políčka formuláře