Hlavní obsah

durchkreuzen

Vyskytuje se v

plán: zkřížit komu plányj-s Pläne durchkreuzen

proškrtat: proškrtat prázdná políčka formulářeleere Felder eines Formulars durchkreuzen