Hlavní obsah

zle

Příslovce

  1. (nelaskavě, krutě) böse, schlimm, schlechtzatvářit se zleein böses Gesicht machen
  2. (nevalně, špatně) schlecht, übel, schlimmVede se mu zle.Es geht ihm schlecht., Es steht schlimm mit ihm.Kdyby bylo nejhůř...(Aller) Schlimmstenfalls...
  3. (nevolno) schlecht, übelUdělalo se mu zle.Ihm wurde übel.
  4. (vážně, hrozně) böse, schrecklich

Vyskytuje se v

pes: Pozor, zlý pes!Vorsicht, bissiger Hund!

zlé: mít komu co za zléj-m etw. übel nehmen

zlý: zlé znameníein böses Zeichen

horší: horší než kdo/coschlechter als j./etw.

nutný: Je to nutné zlo.Es ist ein notwendiges Übel.

pozor: Pozor, zlý pes!Vorsicht, bissiger Hund!

zamračit se: Zle se na něho zamračil.Er hat ihn böse angefunkelt.

zlo: považovat co za nutné zloetw. für ein notwendiges Übel halten

ztělesnění: Je ztělesněním zla.Er ist der Inbegriff des Bösen.

dostat se: dostat se z nejhoršíhoüber die Runde kommen

venku: být z nejhoršího venkuaus dem Gröbsten heraus sein, über den Berg sein

všechen, všechna, všechno: Všechno zlé je k něčemu dobré.Alles hat sein Gutes.

Wurzel: příčina všeho zladie Wurzel allen Übels

Ärger: Jinak bude zle!Sonst gibt es Ärger!

aufsparen: ušetřit si zásobu na horší časyeinen Vorrat für Notzeiten aufsparen

ergreifen: Zmocňuje se mě zlá předtucha.Eine böse Ahnung ergreift mich.

scheiden: umět rozeznat dobré od zléhoGut von Böse scheiden können

schlecht: Je mi zle.Mir ist schlecht.

schlimm: To byly zlé časy!Das waren schlimme Zeiten!

träumen: mít zlý senschlecht träumen

übel: Je mi zle.Mir ist übel.

Wille: Nebyl to zlý úmysl.Es war kein böser Wille.

Zunge: Zlí jazykové tvrdí, že...Böse Zungen behaupten, dass...

bissig: Pozor, zlý pes!Vorsicht, bissiger Hund!

Vorsicht: Pozor, zlý pes!Vorsicht, bissiger Hund!

zle: zatvářit se zleein böses Gesicht machen