Hlavní obsah

zle

Příslovce

  1. (nelaskavě, krutě) böse, schlimm, schlechtzatvářit se zleein böses Gesicht machen
  2. (nevalně, špatně) schlecht, übel, schlimmVede se mu zle.Es geht ihm schlecht., Es steht schlimm mit ihm.Kdyby bylo nejhůř...(Aller) Schlimmstenfalls...
  3. (nevolno) schlecht, übelUdělalo se mu zle.Ihm wurde übel.
  4. (vážně, hrozně) böse, schrecklich

Vyskytuje se v

pes: Pozor, zlý pes!Vorsicht, bissiger Hund!

zlé: mít komu co za zléj-m etw. übel nehmen

zlé: Nic ve zlém!Nichts für ungut!

zlý: zlé znameníein böses Zeichen

horší: horší než kdo/coschlechter als j./etw.

horší: dosáhnout horších výsledků než kdoschlechtere Ergebnisse erreichen als j.

nutný: Je to nutné zlo.Es ist ein notwendiges Übel.

pozor: Pozor, zlý pes!Vorsicht, bissiger Hund!

zamračit se: Zle se na něho zamračil.Er hat ihn böse angefunkelt.

zlo: považovat co za nutné zloetw. für ein notwendiges Übel halten

zlý: Zlé jazyky tvrdí...Böse Zungen behaupten...

zlý: ze zlé vůleaus bösem Willen

zlý: Není to nic zlého.Es ist nichts Schlimmes.

zlý: Je to s ním zlé.Er ist böse dran.

ztělesnění: Je ztělesněním zla.Er ist der Inbegriff des Bösen.

dostat se: dostat se z nejhoršíhoüber die Runde kommen

venku: být z nejhoršího venkuaus dem Gröbsten heraus sein, über den Berg sein

všechen, všechna, všechno: Všechno zlé je k něčemu dobré.Alles hat sein Gutes.

zlé: v dobrém i ve zlémim Guten wie im Bösen

zlý: Pozor, zlý pes!Vorsicht, bissiger Hund!

zlý: dělat zlou krevböses Blut machen

zlý: To je snad zlý sen!Das muss ein Albtraum sein!

Wurzel: die Wurzel allen Übelspříčina všeho zla

Ärger: Sonst gibt es Ärger!Jinak bude zle!

aufsparen: einen Vorrat für Notzeiten aufsparenušetřit si zásobu na horší časy

ergreifen: Eine böse Ahnung ergreift mich.Zmocňuje se mě zlá předtucha.

scheiden: Gut von Böse scheiden könnenumět rozeznat dobré od zlého

schlecht: Mir ist schlecht.Je mi zle.

schlimm: Das waren schlimme Zeiten!To byly zlé časy!

träumen: schlecht träumenmít zlý sen

übel: Mir ist übel.Je mi zle.

Wille: Es war kein böser Wille.Nebyl to zlý úmysl.

Zunge: Böse Zungen behaupten, dass...Zlí jazykové tvrdí, že...

bissig: Vorsicht, bissiger Hund!Pozor, zlý pes!

Vorsicht: Vorsicht, bissiger Hund!Pozor, zlý pes!