Hlavní obsah

nutný

Přídavné jméno

  • notwendig, nötigJe nutné, aby ...Es ist nötig, dass ...Je to nutné zlo.Es ist ein notwendiges Übel.

Vyskytuje se v

aby: Es war nötig, dass sie rechtzeitig kamen.Bylo nutné, aby přišli včas.

chybět: Es fehlt uns am Nötigsten.Chybí nám to nejnutnější.

kdyby: Wenn es nötig wäre, komme ich sofort.Kdyby to bylo nutné, okamžitě přijdu.

zlo: etw. für ein notwendiges Übel haltenpovažovat co za nutné zlo

begnügen: sich mit dem Nötigsten begnügenspokojit se s nejnutnějším

erachten: etw. für notwendig erachtenpovažovat co za nutné

fehlen: Es fehlte uns am Nötigsten.Chybělo nám to nejnutnější.

Notfall: im Notfallv nejnutnějším případě, v nouzi

nötig: Ist das nötig?Je to nutné?

nutný: Es ist nötig, dass ...Je nutné, aby ...