Hlavní obsah

chybět

Nedokonavé sloveso

  1. (nebýt přítomen) fehlenchybět ve školein der Schule fehleniron. Tys tu ještě chyběl!Du hast hier noch gefehlt!
  2. (na patřičném místě) fehlenTady něco chybí.Es fehlt hier etwas.
  3. (nedostávat se) fehlen, mangeln an etw. DatChybí nám to nejnutnější.Es fehlt uns am Nötigsten.

Vyskytuje se v

nanejvýš: höchstens zwei, drei Tage fehlenchybět nanejvýš dva, tři dny

cvik: j-m fehlt es an Übungkomu chybí cvik

Beantwortung: Die Beantwortung meiner Frage steht noch aus.Stále chybí odpověď na mou otázku.

fehlen: Besondere Kennzeichen fehlen.Zvláštní znamení chybějí.

Führung: Deiner Tochter fehlt eine feste Führung.Tvé dceři chybí pevné vedení.

mangeln: Es mangelt ihm an Humor.Chybí mu humor.

vermissen: Ich habe dich sehr vermisst!Velmi jsem tě postrádal!, Moc jsi mi chyběl!

chybět: in der Schule fehlenchybět ve škole