Hlavní obsah

postrádat

Vyskytuje se v

entbehren: Už ho zde nemůžeme postrádat.Wir können ihn hier nicht mehr entbehren.

vermissen: Velmi jsem tě postrádal!, Moc jsi mi chyběl!Ich habe dich sehr vermisst!