Hlavní obsah

ztělesnění

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

Vyskytuje se v

ztělesnit: die Rolle des Verbrechers verkörpernztělesnit postavu zločince

schlechthin: Van Gogh verkörpert den Künstler schlechthin.Van Gogh je ztělesněním umělce v pravém slova smyslu.

ztělesnění: Er ist der Inbegriff des Bösen.Je ztělesněním zla.