Hlavní obsah

zufrieden

Přídavné jméno

  • spokojený člověk ap.ein zufriedenes Gesicht machenspokojeně se zatvářit

Vyskytuje se v

rundum: Sie ist rundum zufrieden.Je docela spokojená.

überaus: überaus zufrieden seinbýt nadmíru spokojen

wenig: mit wenigem zufrieden seinspokojit se s málem

málo: Sie musste mit Wenigem zufrieden sein.Musela se spokojit s málem.

poloviční: mit einem halben Erfolg zufrieden seinspokojit se s polovičním úspěchem

právem: mit j-m/etw. zu Recht zufrieden seinbýt právem spokojený s kým/čím

úplně: Ich bin ganz zufrieden.Jsem úplně spokojen.

zufrieden: ein zufriedenes Gesicht machenspokojeně se zatvářit