Hlavní obsah

Gedächtnis

Das, podstatné jméno~ses, ~se

  1. paměť krátkodobá ap.Ich habe kein Gedächtnis für Gesichter.Nemám paměť na obličeje.
  2. památka, vzpomínka, paměťzum ewigen Gedächtnisna věčnou památku

Vyskytuje se v

einsenken: sich in j-s Gedächtnis einsenkenvrýt se do paměti koho

schulen: durch Auswendiglernen das Gedächtnis schulencvičit paměť memorováním

streichen: přen. j-n/etw. aus seinem Gedächtnis streichenvymazat koho/co z paměti

zurückrufen: die Regeln ins Gedächtnis zurückrufenvybavit si (znovu) v paměti pravidla

památka: zum ewigen Gedächtnisna věčnou památku

paměť: ein gutes Gedächtnis habenmít dobrou paměť

motorický: motorisches Gedächtnispsych. motorická paměť

osvěžit: das Gedächtnis auffrischenosvěžit si paměť

slábnout: Das Gedächtnis der alten Leute wird schwächer.Paměť starých lidí slábne.

slabý: schwaches Gedächtnis habenmít slabou paměť

uchovaný: im Gedächtnis bewahrte Erinnerungvzpomínka uchovaná v mysli

uchovat: im Gedächtnis bewahrenuchovat v paměti

utkvět: im Gedächtnis haften bleibenutkvět v paměti

vycvičit: das Gedächtnis schulenvycvičit (si) paměť

vyhrabat: etw. Akk aus dem Gedächtnis ausgrabenvyhrabat co v paměti

vymazat: j-n/etw. aus dem Gedächtnis löschenpřen. vymazat koho/co z paměti

zůstávat: im Gedächtnis bleibenzůstávat v paměti

cedník: ein Gedächtnis wie ein Sieb habenmít paměť jako cedník

hluboko: sich j-m tief ins Gedächtnis einritzenvrýt se komu hluboko do paměti

krátký: ein kurzes Gedächtnis habenmít krátkou paměť

Gedächtnis: Ich habe kein Gedächtnis für Gesichter.Nemám paměť na obličeje.