Hlavní obsah

paměť

Vyskytuje se v

datový: datová paměťder Datenspeicher

porucha: med. porucha pamětidie Gedächtnisstörung

výpadek: výpadek pamětidie Gedächtnislücke

ztráta: ztráta pamětider Gedächtnisverlust

motorický: psych. motorická paměťmotorisches Gedächtnis

osvěžit: osvěžit si paměťdas Gedächtnis auffrischen

slábnout: Paměť starých lidí slábne.Das Gedächtnis der alten Leute wird schwächer.

slabý: mít slabou paměťschwaches Gedächtnis haben

uchovat: uchovat v pamětiim Gedächtnis bewahren

utkvět: utkvět v pamětiim Gedächtnis haften bleiben

vycvičit: vycvičit (si) paměťdas Gedächtnis schulen

vyhrabat: vyhrabat co v pamětietw. Akk aus dem Gedächtnis ausgraben

vymazat: přen. vymazat koho/co z pamětij-n/etw. aus dem Gedächtnis löschen

zůstávat: zůstávat v pamětiim Gedächtnis bleiben

cedník: mít paměť jako cedníkein Gedächtnis wie ein Sieb haben

hluboko: vrýt se komu hluboko do pamětisich j-m tief ins Gedächtnis einritzen

krátký: mít krátkou paměťein kurzes Gedächtnis haben

einsenken: vrýt se do paměti kohosich in j-s Gedächtnis einsenken

Speicher: externí paměťexterner Speicher

ablegen: uložit data do pamětidie Daten in einem Speicher ablegen

denken: Pokud mi paměť sahá ...Solange ich denken kann ...

Gedächtnis: Nemám paměť na obličeje.Ich habe kein Gedächtnis für Gesichter.

schulen: cvičit paměť memorovánímdurch Auswendiglernen das Gedächtnis schulen

streichen: vymazat koho/co z pamětipřen. j-n/etw. aus seinem Gedächtnis streichen

zurückrufen: vybavit si (znovu) v paměti pravidladie Regeln ins Gedächtnis zurückrufen

paměť: mít dobrou paměťein gutes Gedächtnis haben