Hlavní obsah

slabý

Vyskytuje se v

prsa: schwach auf der Brust seinpřen. být slabý na prsa

sloveso: starke/schwache Verbensilná/slabá slovesa

osvětlení: schwache/tägliche/künstliche/festliche Beleuchtungslabé/denní/umělé/slavnostní osvětlení

chvilka: in einer schwachen Stundeve slabé chvilce

dünn: nur einen dünnen Kaffee trinkenpít jen slabou kávu

Charakter: einen schwachen/starken Charakter habenmít slabý/silný charakter

Leistung: eine schwache Leistung erbringenpodat slabý výkon

schlapp: sich schlapp fühlencítit se slabý

Schwäche: seine Schwächen kennenznát své slabé stránky

Strahl: ein dünner Strahlslabý proud

slabý: das schwache Geschlechtslabé pohlaví