Hlavní obsah

mdlý

Přídavné jméno

  1. (nevýrazný) fade, trüb(e)mdlá chuťfader Geschmack
  2. (malátný, zesláblý) lasch, matt, schlaffmdlý stisk rukyein lascher Händedruck
  3. (slabý, matný) fahl, flau, mattmdlé světloein fahles Licht

Vyskytuje se v

fade: mít mdlou chuťeinen faden Geschmack haben

mdlý: mdlá chuťfader Geschmack