Hlavní obsah

unavený

Vyskytuje se v

k, ke, ku: být k smrti unavenýtodmüde sein

ulevit: ulevit unaveným očímErleichterung für die Augen bringen

werden: zestárnout/uzdravit se/unavit se/rozzuřit sealt/gesund/müde/zornig werden

etwas: Jsem ještě trochu unavený.Ich bin noch etwas müde.

ich: Jsem unavený.Ich bin müde.

laufen: unavit se během/chůzísich müde laufen

letzt(er,e,es): Poslední dobou jsem velmi unavená.In der letzten Zeit bin ich sehr müde.

müde: Všichni byli po cestě velmi unavení.Alle waren nach der Reise sehr müde.

nur: Nebyla jsem nemocná, jen unavená.Ich war nicht krank, nur müde.