Hlavní obsah

unavený

Vyskytuje se v

k, ke, ku: být k smrti unavenýtodmüde sein

ulevit: ulevit unaveným očímErleichterung für die Augen bringen

werden: alt/gesund/müde/zornig werdenzestárnout/uzdravit se/unavit se/rozzuřit se

etwas: Ich bin noch etwas müde.Jsem ještě trochu unavený.

ich: Ich bin müde.Jsem unavený.

laufen: sich müde laufenunavit se během/chůzí

letzt(er,e,es): In der letzten Zeit bin ich sehr müde.Poslední dobou jsem velmi unavená.

müde: Alle waren nach der Reise sehr müde.Všichni byli po cestě velmi unavení.

nur: Ich war nicht krank, nur müde.Nebyla jsem nemocná, jen unavená.