Hlavní obsah

ztráta

Vyskytuje se v

identita: der Identitätsverlustztráta identity

nález: das FundbüroZtráty a nálezy

hlásit: einen Verlust meldenhlásit ztrátu

možný: angesichts eines möglichen Verlustesvzhledem k možné ztrátě

přebolet: Sein Verlust ist nie zu verschmerzen.Jeho ztráta nikdy nepřebolí.

vynahradit: den Verlust ersetzenvynahradit si ztrátu

abschließen: das Jahr mit Verlust abschließenskončit rok (se) ztrátou

empfindlich: einen empfindlichen Verlust erleidenutrpět citelnou ztrátu

liegen: im Rückstand liegenbýt ve ztrátě, být pozadu

Schaden: mit Schaden verkaufenprodávat se ztrátou

ztráta: der Zeitverlustztráta času