Hlavní obsah

škoda

Příslovce

  • schadeTo je škoda vyhodit.Es ist zu schade zum Wegschmeißen.

Vyskytuje se v

celkový: celková škodader Gesamtschaden

materiální: práv. materiální škodamaterieller Schaden

příčina: příčina smrti/požáru/škodydie Todesursache/Feuerursache/Schadenursache

původce: původce škodder Schadenverursacher

věcný: věcná škodader Sachschaden

hmotný: způsobit komu/čemu hmotnou škoduj-m/etw. einen Sachschaden zufügen

milionový: milionové škodyMillionenschaden

nenapravitelný: nenapravitelné škodyirreparable Schäden

neodčinitelný: neodčinitelné škodyunersetzliche Schäden

požadovat: požadovat náhradu škodySchadenersatz fordern

stanovit: stanovit výši škoddie Höhe des Schadens feststellen

uvolit se: uvolit se k náhradě škodysich zum Schadenersatz herbeilassen

užitek: víc škody než užitkumehr Schaden als Nutzen

věčný: expr. čeho je věčná škodaetw. Akk, um etw. ist ewig schade

vynahradit: vynahradit škodueinen Schaden wiedergutmachen

zažalovat: zažalovat koho o náhradu škodyj-n auf Schadenersatz verklagen

značný: způsobit značnou škodueinen erheblichen Schaden verursachen

přinést: přinést komu víc škody než užitkuj-m mehr Schaden als Nutzen bringen

absehbar: Das sind absehbare Schäden.To jsou předvídatelné škody.

feststellen: die Höhe des Schadens feststellenstanovit výši škod

ob: Ob er will oder nicht, er muss den Schaden ersetzen.Ať chce nebo ne, škodu musí nahradit.

Schaden: weder Schaden noch Nutzen von etw. habennemít z čeho ani škodu, ani užitek

Schaden: j-m (einen) Schaden zufügenzpůsobit komu škodu