Hlavní obsah

příčina

Vyskytuje se v

neplodnost: unterschiedliche Ursachen der Unfruchtbarkeitrůzné příčiny neplodnosti

nevyzpytatelný: unergründliche Ursachen/Gründenevyzpytatelné příčiny/důvody

prostý: aufgrund der schlichten Ursachez té prosté příčiny

vypátrat: Sie erforschte seine Todesursache.Vypátrala příčinu jeho smrti.

Wurzel: die Wurzel allen Übelspříčina všeho zla

feststellen: die Todesursache feststellenzjistit příčinu smrti

mancherlei: mancherlei Ursachenrozličné příčiny

ungeklärt: aus ungeklärter Ursachez nevyjasněné příčiny

příčina: die Todesursache/Feuerursache/Schadenursachepříčina smrti/požáru/škody