Hlavní obsah

schaden

Sloveso

  • (u)škodit, ubližovatj-s gutem Rufe schadenškodit dobrému jménu kohoDas schadet ihm/ihr (gar) nichts.To mu/jí (vůbec) neuškodí. zaslouží si to

Der, podstatné jméno~s, -ä-

  1. škoda neprospěchweder Schaden noch Nutzen von etw. habennemít z čeho ani škodu, ani užitek
  2. vada, kaz, poškození
  3. újma, následek na zdravísich einen Schaden zuziehenpřivodit si újmu
  4. škoda, ztrátamit Schaden verkaufenprodávat se ztrátouj-m (einen) Schaden zufügenzpůsobit komu škodu

Vyskytuje se v

schade: schade seinbýt škoda

Schaden: zu Schaden kommenpřijít k úhoně

absehbar: Das sind absehbare Schäden.To jsou předvídatelné škody.

feststellen: die Höhe des Schadens feststellenstanovit výši škod

ob: Ob er will oder nicht, er muss den Schaden ersetzen.Ať chce nebo ne, škodu musí nahradit.

schaden: j-s gutem Rufe schadenškodit dobrému jménu koho

uns: Wir haben uns damit geschadet.Uškodili jsme si tím.

leiden: Schaden leidenutrpět škodu