Hlavní obsah

Erinnerung

Vyskytuje se v

assoziieren: schöne Erinnerungen mit einem Geruch assoziierenspojovat si s určitou vůni pěkné vzpomínky

zurückrufen: die Situation in die Erinnerung zurückrufenrozpomenout se (znovu) na situaci

čerstvý: eine frische Erinnerung an etw.čerstvá vzpomínka na co

dávný: alte Erinnerungendávné vzpomínky

opar: der Nebel der Erinnerungenpřen. opar vzpomínek

připomínka: die Erinnerung an das bedeutsame Ereignispřipomínka významné události

traumatický: eine traumatische Erinnerung an etw.traumatická vzpomínka na co

uchovaný: im Gedächtnis bewahrte Erinnerungvzpomínka uchovaná v mysli

vrátit se: Die Erinnerungen kamen zurück.Vzpomínky se vrátily.

vzpomínka: Erinnerungen an die Kindheitvzpomínky na dětství

zahrabat se: sich in die Erinnerungen vertiefenzahrabat se do vzpomínek

Erinnerung: den Erinnerungen nachhängenoddávat se vzpomínkám