Hlavní obsah

erinnern

Sloveso

  1. sich erinnern an j-n/etw. vzpomenout si, upamatovat se na koho/co, etw. Akk pamatovat si co
  2. j-n an etw. Akk připomínat komu co památník minulost ap.
  3. j-n an etw. Akk připomenout komu co, upomenout koho na coj-n an einen Termin erinnernpřipomenout komu termín

Vyskytuje se v

deiner: Ich gedenke/erinnere mich deiner.Myslím/Vzpomínám na tebe.

co: Was, du hast dich an mich erinnert?Co, ty sis na mě vzpomněl?

matně: sich vage an j-n/etw. erinnernmatně si vzpomínat na koho/co

neurčitě: sich an j-n/etw. unbestimmt erinnernneurčitě si vzpomínat na koho/co

rozpomenout se: Versuch doch mal, dich daran zu erinnern.Zkus se na to rozpomenout.

ztěžka: Ich erinnere mich nur sehr schlecht an sie.Jen ztěžka si na ni vzpomínám.

erinnern: j-n an einen Termin erinnernpřipomenout komu termín