Hlavní obsah

assoziieren

Sloveso

  1. asociovat, spojit (si) v představách ap.schöne Erinnerungen mit einem Geruch assoziierenspojovat si s určitou vůni pěkné vzpomínky
  2. sich assoziieren asociovat, spojit se, sjednotit se